• Share this text:
FMC - Tổng hợp links by guest on 2nd August 2020 02:45:08 AM

📍 SEARCHING:

Naver: http://bit.ly/35yIcDG

Daum: http://bit.ly/2KUxpdh

Google: http://bit.ly/2WfkVSI

Wikipedia: https://bit.ly/3iL4E2B

Pann-Nate: http://bit.ly/3dfsEqN

Youtube: http://bit.ly/314Zub7

DC Inside: bit.ly/2SCa6cs

Instiz: https://bom.to/4VPG8x

> Hướng dẫn đăng nhập Naver dành cho ai chưa biết: https://bom.to/4UPlEk

> Hướng dẫn search tên tăng PI: https://bit.ly/30jQj5P


📍 Naver Talk

Hướng dẫn: https://bitly.com.vn/OPzYu


📍 Mẫu comment tiếng Hàn

> https://bitly.com.vn/cIscP

> https://bitly.com.vn/Db906


📍 METKSTAR:

> cho ai chưa biết về METKSTAR: https://bom.to/F5WSIy

> cách dùng bundle: https://bom.to/v9ITsm


📍 CHOEAEDOL: thu thập tim để duy trì Chaeng nằm ở #3 Đại Sảnh Danh Vọng

> link hướng dẫn từ lớp trưởng: https://bom.to/S1aNRu


Report Abuse

Login or Register to edit or copy and save this text. It's free.